ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ημερομηνία Ισχύος : 19 Σεπτεμβρίου 2018

Η Θάλεια Κοβάνη («εμάς» , «εμείς» ή «δικό μας») χειρίζεται την ιστοσελίδα στο όνομα www.thaleiakovani.com ( η Υπηρεσία).

Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας όσον αφορά την συλλογή, την χρήση και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας και τις επιλογές που εσείς έχετε συσχετιστεί με εκείνα τα δεδομένα.

Εμείς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να προσφέρουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Με το να χειρίζεστε την Υπηρεσία αυτή συμφωνείτε με την συλλογή και την χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Ειδεμή οι όροι που έχουν παραχθεί και ορίζονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου έχουνε τις ίδιες έννοιες όπως και στους Όρους και Προϋποθέσεις μας που είναι προσβάσιμοι από το www.thaleiakovani.com .

Συλλογή Πληροφοριών και Χρήση

Συγκεντρώνουμε ορισμένες διαφορετικού τύπου πληροφορίες για ποικίλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία μας σε εσάς.

Είδη συλλογής δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

Ενόσω χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, μπορεί να σας ζητηθεί από εμάς να μας παρέχετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας αναγνωρίσουμε (‘’ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ’’) . Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να περιέχουν , αλλά δε περιορίζονται σε :

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ονοματεπώνυμο
 • Cookies και χρήση δεδομένων

Χρήση Δεδομένων

Είναι επίσης πιθανό να συλλέγουμε πληροφορίες πόσο η Υπηρεσία είναι προσβάσιμη και χρησιμοποιεί (‘’Προσωπικά Δεδομένα ‘’). Αυτή η χρήση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το πρωτόκολλο της διεύθυνσής του Ίντερνετ σας (επί παραδείγματι (π.χ Ιστοδιεύθυνση) , τύπος περιήγησης, σελίδες της Υπηρεσίας μας που θα επισκεφτείτε, την ώρα και την ημέρα της επίσκεψής σας, το χρόνο της παραμονής σας σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντα και άλλα αναγνωριστικά δεδομένα.

Εντοπισμός & Δεδομένα Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού για να ακολουθήσουν την δραστηριότητα στην Υπηρεσία μας και να συγκρατούν ορισμένες πληροφορίες.

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο αποκλειστικό αναγνωριστικό. Τα cookies στέλνονται στο πρόγραμμα περιήγησής μας από έναν ιστοτόπο και αποθηκεύονται στην συσκευή σας. Οι τεχνολογίες εντοπισμού που χρησιμοποιούνται είναι επίσης πομποί μετάδοσης σημάτων, επιγραφές, δέσμες εντολών για την συλλογή και τον εντοπισμό πληροφοριών και για να βελτιώσουν και να αναλύσουν την Υπηρεσία μας. Μπορείτε να καθοδηγήσετε τον ιστοτόπο σας να αρνηθεί όλα τα cookies ή να αναγνωρίζει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο άμα δεν δεχτείτε τα cookies είναι πιθανόν να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα την Υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα cookies που χρησιμοποιούμε :

 • Session Cookies . Χρησιμοποιούμε session cookies για να τη λειτουργία της Υπηρεσία μας.
 • Preference Cookies . Χρησιμοποιούμε preference cookies για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και ποικίλες ρυθμίσεις.
 • Securities Cookies . Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους ασφαλείας.

Χρήση Δεδομένων

H Θάλεια Κοβάνη χρησιμοποιεί τα συλλεγμένα δεδομένα για ποικίλους λόγους.

 • Για να παρέχει και να διατηρεί την Υπηρεσία.
 • Για να σας πληροφορεί για τυχόν αλλαγές της Υπηρεσίας μας.
 • Για να σας επιτρέπει να συμμετέχετε σε διαλογικές ικανότητες της Υπηρεσίας μας όταν το επιλέξετε.
 • Για να παρέχει ανάλυση είτε πολύτιμες πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία.
 • Για να καταγράψει την χρήση της Υπηρεσίας.
 • Για να ανιχνεύει , αποφεύγει και να απευθύνει τεχνικά θέματα.

Μεταφορά Δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένου των Προσωπικών Δεδομένων, μπορεί να μεταφερθούνε – και διατηρηθούνε σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, γεωγραφικού διαμερίσματος, χώρας και άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της δικιάς σας δικαιοδοσίας.

Σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός Ελλάδος και επιλέξετε να παρέχετε σε εμάς πληροφορίες, παρακαλώ σημειώστε ότι εμείς μεταφέρουμε τις πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένου των Προσωπικών Δεδομένων στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συναίνεση σας σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την επιβολή τέτοιου είδους πληροφοριών αντιπροσωπεύει την συμφωνία σας σε τούτη την μεταφορά.

Η Θάλεια Κοβάνη θα ακολουθήσει επαρκώς όλα αυτά τα απαραίτητα βήματα για να διαβεβαιώσει ότι όλα τα δεδομένα σας θα αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και όχι η μεταφορά δεδομένων σας να πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μία χώρα αν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε ισχύ μαζί με την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Δημοσίευση Δεδομένων

Νομικές απαιτήσεις

Η Θάλεια Κοβάνη πιθανόν να δημοσιεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με καλή πίστη ότι μία τέτοια δράση είναι απαραίτητη για :

 • Να τηρήσει την εκ του νόμου υποχρέωση
 • Να διασφαλίσει και να υπερασπιστεί τα περιουσιακά δικαιώματα της Θάλειας Κοβάνη
 • Να παρεμποδίσει είτε να διερευνήσει ενδεχόμενες παρατυπίες που συσχετίζονται με την παροχή Υπηρεσίας
 • Να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Να προσφέρει προστασία έναντι της νομικής ευθύνης

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, όμως έχετε υπόψη ότι καμία μέθοδος διαβίβασης στο διαδίκτυο, είτε μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης είναι ασφαλής εκατό τα εκατό. Ενόσω πασχίζουμε να εφαρμόζουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα να προφυλάσσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

Παροχές Υπηρεσιών

Πιθανολογείται να προσλάβουμε τρίτες υπηρεσίες και ανθρώπους για να διευκολύνουν την Υπηρεσία μας (‘’Παροχές Υπηρεσιών’’), να παρέχουνε την Υπηρεσία εκ μέρους μας, να εκτελούν υπηρεσίες που συσχετίζονται με την Υπηρεσία αυτή είτε να συνεργούν με εμάς να αναλύουμε το πώς η Υπηρεσία μας χρησιμοποιείται.

Αυτοί οι τρίτοι έχουνε πρόσβαση στα Προσωπικά σας δεδομένα απλώς για να εκτελέσουν καθήκοντα εκ μέρους μας και είναι υποχρεωμένοι να μην γνωστοποιήσουν ούτε να χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλον λόγο.

Αναλύσεις

Πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών να επιτηρούν και να αναλύουν την χρήση της Υπηρεσίας μας.

 • Google Αναλύσεις (Google analytics)

Οι Αναλύσεις της Google είναι μία υπηρεσία ιντερνετικής ανάλυσης που προσφέρεται από την Google η οποία εντοπίζει και αναφέρει την κίνηση στην ιστοσελίδα. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί να εντοπίσει και να επιτηρήσει την χρήση της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα ανταλλάσσονται με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google πιθανόν να χρησιμοποιήσει τα συλλεγμένα δεδομένα για να συγκειμενοθετήσει και εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της δικτύου διαφημίσεων.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην έχετε την δραστηριότητα σας διαθέσιμη στην Υπηρεσία στην Ανάλυση της Google εγκαθιστώντας το Google Analytics optout browser addon. To addon εμποδίζει το Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) το να μοιραστεί πληροφορίες με το Google Analytics για δραστηριότητα επισκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά της πρακτικές πολιτικής της Google, παρακαλώ επισκεφτείτε το Google Privacy & Terms στην ιστοσελίδα : https://policies.google.com/privacy?hl=en

Σύνδεσμοι για άλλους ιστοτόπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστοτόπους που δεν είναι σε συνεργασία με εμάς. Σε περίπτωση που συνδεθείτε σε ένα τρίτο ιστοτόπο θα συνδεθείτε απευθείας με την ιστοσελίδα του τρίτου ιστοτόπου. Σας συμβουλεύουμε ρητά να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου οποιουδήποτε ιστοτόπου επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κάποιο έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για το περιεχόμενο , τις πολιτικές απορρήτου και πρακτικές από οποιοδήποτε τρίτου είδους ιστοτόπο.

Απόρρητο για Παιδιά

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανέναν κάτω των 18 χρόνων (‘’παιδιά’’).

Δεν συλλέγουμε προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες εν γνώσει μας για κανένα άτομο κάτω της ηλικίας των 18. Άμα είσαστε γονέας ή κηδεμόνας και πληροφορηθείτε ότι τα παιδιά σας μας είχανε παρέχει με Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Αν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα παιδιών χωρίς κάποια επιβεβαίωση γονικής συναίνεσης, ακολουθούμε βήματα να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τους σέρβερ μας.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να αναβαθμίσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας ανά καιρούς . Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές αναρτώντας την νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν την σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή με μία εξέχουσα στην Υπηρεσία μας, πριν την εφαρμογή της αλλαγής και να ανανεώσουμε την ’’ ημερομηνία ισχύος ‘’ στο πάνω μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις για αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας :